روز نوشت 11

یــا صاحب الزمان

آقای مـن

مــولای مـن

از قـدیــم گفته انـد

" خلایـــق هــرچه لایــق " بی راه نگـفـته انــد

اقرار می کنیم هنوز لیاقت حضور در محضر شما را پیدا نکرده ایم

که اگرغیر از این بود

هم اینک در زمان ظهـور و در حضور شما به سرمی بردیم

" از ماست که برماست "

آری، ما مستحق بلای غیبتیـم ؛

سزاوار چنیـن سرنوشتی هستیم ؛

تــو را نخواســته ایم ؛ به بی امامی " عــادت " کـرده ایم ؛

هنــوز باورمان نــشــده


تا نیایی گره از کـار بشر وا نــشــود

تنها ترسم از اون دنیا اینه که مردم اینجا هم میان اونجا+

از یه مملکت اسلامی فقط اسمش مونده همین و بس+

نمایشگاه کتاب به اون بزرگی یه ترجمه ی قران پیدا نشد که نشد +
    
حالا می فهمم که چرا مادرم زهرا حرم نداره +
 

/ 0 نظر / 15 بازدید