روزنوشت 5

عناصر گروه آخر جدول تناوبی...                                  گازهای نجیب را می گویم.                                                         چه ویژگی های قشنگی  دارند!!! بی رنگ ، بی بو                          میل ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 15 بازدید